STRONG

  • Groep van ondernemers
  • Praktijkgericht werken aan je bedrijf
  • Meer tijd, rust, overzicht, structuur en grip
  • Klankbord voor elkaar
  • 10 themasessies over 1 jaar
  • Opleidingsnetwerk

EFFECTIEF VERGADEREN

  • Heldere vergaderstructuur 
  • To the point informeren en debatteren
  • Werkbaar beslissingsmodel
  • Duidelijke afspraken & opvolging
  • Voortgang managen
  • Tijd besparen en doelen bereiken

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

  • Meer rust en overzicht
  • Grip op je werk, je team, je organisatie
  • Meer tijd voor wat voor jou écht telt
  • Minder stress
  • Heldere doelen 
  • Focus houden
  • Leiding nemen
  • Weerstand ombuigen

TEAMLEADER MASTER PRACTITIONER

  • Duidelijke rol en werkkader
  • Zicht op businessmodel & structuur
  • Gesprekken leiden
  • HR processen inzetten
  • Performance management
  • Coachen & bijsturen
  • Verbetering managen
  • Projecten managen

NIEUW: PROJECTMANAGEMENT

  • De 6 projectfasen
  • Aansturen van teams
  • Risicoanalyse
  • Buy-in creëren
  • Voortgang managen
  • Rapportering
  • Omgaan met stakeholders
  • Communiceren 

Samen ambities waarmaken. Daar gaat het om.

Wij geloven dat ZELBEWUSTE MENSEN, SUCCESVOLLE ORGANISATIES creëren en dat zij door hun zelfbewuste aanpak de organisatie telkens naar ‘THE NEXT LEVEL’ doen groeien. Het is onze ambitie om jou, je team en je organisatie maximaal te faciliteren op je pad daarnaartoe.

Elk van de opleiding kan je in groep of individueel volgen en zijn een mix van online leren en live sessies. Zo ga je aan de slag om zelf kennis op te doen en oefeningen en opdrachten te maken op het online leerplatform waar je video’s, audiofragmenten en tekstmateriaal vind en volg je online alsook live trainingssessies waar je kan rekenen op ons als jouw sparringpartner, klankbord en rolmodel.

Trainingen zijn diepgaand uitgewerkt met zeer veel materialen om door te snuisteren en te kiezen wat vooral voor jouw van toepassing is. We faciliteren jouw ontwikkeling op maat en maximaliseren je groei door je uit te dagen, je model van de wereld in vraag te stellen en je interne dialoog onder de loop te nemen.

Je kan rekenen op reflectie, feedback en introspectie alsook hulp, tools, tips en een hands-on aanpak.

Welcome to the next level!