Van analyse naar strategisch veranderplan

Als organisatie vandaag word je sterk uitgedaagd in je aanbod, aanpak, interne organisatie en marktpositie. Soms zit er nog heel wat goed in de operationele werking van de organisatie en af en toe lijkt het wel of de boel gewoon vierkant loopt. Dat leidt dan tot frustratie en onrust en af en toe, helaas, tot een neerwaartse beweging van de organisatie. Tijd voor organisatieontwikkeling want elk bedrijf heeft er absoluut baat bij maximaal in te zetten op de interne werking en ontwikkeling van mensen, processen en middelen.

In de eerste fase analyseren we grondig het vraagstuk en de huidige situatie van de onderneming of afdeling. Vanuit deze resultaten stemmen we samen met het management team de strategie af op de gecommuniceerde missie en lange termijn doelstellingen.

De vragen omtrent de organisatiestructuur zijn meestal erg specifiek waardoor de kern van de zaak vaak op korte termijn blootligt. De opbouw van een strategisch plan daarentegen vraagt het nodige denkwerk en ontwerp in functie van de lange termijn doelen. Om een sterke strategie te creëren is het noodzakelijk dat je een duidelijke keuze maakt van wat je doet en vooral van wat je niet doet. Alleen zo zal de strategie effectief zijn.

Van analyse naar strategisch veranderplan
Met een veranderplan naar een concreet actieplan
Vanuit het actieplan richting implementatie